[Tài liệu nghiên cứu] Sở thích về Người bạn đời và Biểu hiện Hành vi của chúng [David M. Buss và David P. Schmitt]

“Sở thích ở người bạn đời đã tiến hóa” (evolved mate preferences) xác định một quá trình là nguyên nhân trung tâm trong lý thuyết của Darwin về chọn lọc giới tính (sexual selection). Ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng đã được ghi nhận trong tất cả các loài sinh sản hữu tính (sexually reproducing species) được nghiên cứu kỹ lưỡng, và là trung tâm của Lý thuyết Chiến lược Tình dục (Sexual Strategies Theory / SST) được áp dụng cho con người. Chương này tổng hợp những gì được biết một cách khoa học về sở thích về người bạn đời của con người và nhiều biểu hiện hành vi của nó. Chúng tôi thảo luận về sự khác biệt và giống nhau theo giới tính trong các đặc điểm thiết kế của tâm lý tình dục con người khi chúng thay đổi theo ngữ cảnh thời gian hẹn hò ngắn hạn (short-term) và dài hạn (long-term). Chúng tôi xem xét sự thay đổi theo ngữ cảnh cụ thể trong chiến lược hẹn hò tùy thuộc vào các đặc điểm cá nhân, xã hội và sinh thái như giá trị người bạn đời (mate value), chiến lược lịch sử cuộc đời, tỷ lệ giới tính, bất bình đẳng kinh tế giữa giới tính, và chuẩn mực văn hóa (cultural norms). Đối với sở thích về người bạn đời đã tiến hóa, chúng phải được biểu hiện trong hành vi hẹn hò, bắt cặp thực tế ở một số cá nhân trong một khoảng thời gian, như những người có giá trị bạn đời cao trong ngữ cảnh được cho phép tự do chọn bạn đời. Chúng tôi xem xét các bằng chứng thực nghiệm về tác động của sở thích về người bạn đời lên quyết định hẹn hò thực tế, cũng như lên chiến lược thu hút người bạn đời, chiến lược giữ chân người bạn đời, mẫu lừa dối, nguyên nhân của hối tiếc tình dục, sự thu hút đối với dấu hiệu về khả năng bị lợi dụng tình dục, sự thu hút đối với dấu hiệu về khả năng sinh sản, sự thu hút đối với dấu hiệu về nguồn lực và bảo vệ, việc chê bai đối thủ, nguyên nhân của việc chia tay, và mẫu tái hôn. Chúng tôi kết luận bằng cách nêu rõ các vấn đề chưa được giải quyết và đề xuất một chương trình tương lai cho khoa học về hẹn hò bắt cặp ở con người. Chương trình này bao gồm việc giải quyết các cuộc tranh luận chính, như các giả thuyết tiến hóa cạnh tranh về chức năng của việc hẹn hò ngắn hạn của phụ nữ; cách con người tạo ra công nghệ văn hóa mới để thực hiện tốt hơn các chiến lược tình dục cổ đại (ancient sexual strategies); và cách tiến hóa văn hóa có thể đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý hẹn hò đã tiến hóa của chúng ta.

Nội dung

1. GIỚI THIỆU

2. CÁC LÝ THUYẾT VỀ HẸN HÒ BẮT CẶP Ở CON NGƯỜI TRƯỚC LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC TÌNH DỤC

3. GIẢ ĐỊNH CỐT LÕI CỦA LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC TÌNH DỤC

4. CHIẾN LƯỢC HẸN HÒ NGẮN HẠN CỦA NỮ GIỚI

5. CHIẾN LƯỢC HẸN HÒ NGẮN HẠN CỦA NAM GIỚI

6. CHIẾN LƯỢC HẸN HÒ DÀI HẠN CỦA NAM GIỚI

7. CHIẾN LƯỢC HẸN HÒ DÀI HẠN CỦA NỮ GIỚI

8. ẢNH HƯỞNG CỦA NGỮ CẢNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHIẾN LƯỢC TÌNH DỤC

9. THÁCH THỨC ĐỐI VỚI LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC TÌNH DỤC

10. KẾT LUẬN

Giới thiệu

Trong các loài sinh sản hữu tính, không có quyết định nào quan trọng hơn việc chọn người bạn đời. Lựa chọn người bạn đời tốt có thể mang lại nhiều lợi ích sinh sản, như gen cho chức năng miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ thể chất, và cung cấp nguồn lực cho bản thân và con cái. Lựa chọn người bạn đời kém có thể dẫn đến một chuỗi chi phí - bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, một gói DNA có tải trọng đột biến cao, thiệt hại về danh tiếng, và bị bỏ rơi. Những chi phí và lợi ích đáng kể này đã tạo ra áp lực chọn lọc lớn trong 800 triệu năm kể từ khi sinh sản hữu tính xuất hiện. Các lực lượng chọn lọc đã tạo ra các chiến lược giao phối tiến hóa trong tất cả các loài sinh sản hữu tính được biết và được nghiên cứu. Trên hết trong số những chiến lược này là sở thích trong chọn lựa bạn đời (preferential mate choice).

Định hình ban đầu của Darwin (1859) về chọn lọc tự nhiên tập trung vào chọn lọc sinh tồn (survival selection), sự tiến hóa của các thích nghi (adaptations) giúp các sinh vật có lợi thế trong ba cuộc đấu tranh của cuộc sống - cuộc đấu tranh với môi trường vật lý (physical environment), cuộc đấu tranh với các loài khác như kẻ săn mồi (predators) và ký sinh trùng (parasites), và cuộc đấu tranh với các thành viên của cùng một loài (members of one’s own species). Với sự tiến hóa của sinh sản hữu tính 800 triệu năm trước, một hình thức mới hoàn toàn của tiến hóa do chọn lọc đã xuất hiện - chọn lọc giới tính (Darwin, 1871). Chọn lọc giới tính mô tả sự tiến hóa của các thích nghi không phải vì lợi thế sinh tồn của chúng, mà là vì lợi thế giao phối (mating advantage) của chúng.

Darwin mô tả hai quy trình chính mà lợi thế giao phối có thể thu được - cạnh tranh cùng giới (intrasexual competition) và chọn lọc liên giới (intersexual selection). Trong cạnh tranh cùng giới, các đặc điểm liên kết với thành công trong các cuộc tranh đấu cùng giới được truyền đi với tần suất lớn hơn do việc tiếp cận tình dục tăng lên của kẻ chiến thắng. Các đặc điểm liên kết với việc thua cuộc trong cạnh tranh cùng giới chìm vào bụi bặm tiến hóa vì kẻ bị đánh bại thất bại trong trò chơi giao phối và gen của họ sẽ chết cùng họ. Mặc dù Darwin liên kết cạnh tranh cùng giới với các cuộc đấu thể chất, bây giờ chúng ta biết rằng logic là phổ quát hơn, và có thể mở rộng đến cuộc cạnh tranh giành lãnh thổ hoặc thậm chí cạnh tranh để leo lên các hệ thống đẳng cấp (Buss, 2016).

Đặc điểm cốt lõi của chọn lọc liên giới, cơ chế thứ hai của chọn lọc giới tính, là sở thích chọn bạn đời (preferential mate choice). Quá trình này đòi hỏi ba yếu tố chính. Đầu tiên, phải có một số sự đồng lòng về các đặc điểm mong muốn ở giới tính khác, mặc dù sự đồng lòng hoàn hảo không cần thiết. Thứ hai, các đặc điểm mong muốn phải có thể kế thừa một phần. Thứ ba, quá trình lặp lại phải qua đủ số thế hệ để tạo ra một sự thay đổi tiến hóa. Sự thay đổi xảy ra bởi vì những người thành công thể hiện các đặc điểm mong muốn của giới tính khác có lợi thế giao phối (hẹn hò) và được chọn ưu tiên, và do đó truyền đi các đặc điểm mong muốn với tần suất cao hơn. Những cá nhân thiếu các đặc điểm mong muốn gặp khó khăn trong việc tìm người bạn đời và có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi việc giao phối, vì vậy các đặc điểm không mong muốn giảm tần suất theo thời gian tiến hóa.

Tất cả các loài sinh sản hữu tính được biết đến - bao gồm ruồi trái cây, nhện, bọ cánh cứng, ếch, hamster, chim bồ câu, chim cánh cụt, cá heo, khỉ marmoset, khỉ baboon, và tinh tinh - đã được hình thành bởi chọn lọc giới tính (Andersson, 1994; Arnqvist & Rowe, 2005). Tất cả đều đã tiến hóa sở thích về người bạn đời. Tất cả đều cạnh tranh để có được người bạn đời mong muốn. Sẽ là thách thức với lý thuyết khoa học nếu con người là loài duy nhất trên trái đất, trong khoảng 1,3 triệu loài sinh sản hữu tính, mà tâm lý giao phối hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chọn lọc giới tính, hoàn toàn thiếu sở thích đã tiến hóa về người bạn đời, và hoàn toàn bỏ qua quá trình cạnh tranh cùng giới.

Rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy con người không phải là ngoại lệ. Chúng ta đã không thoát khỏi những lực lượng mạnh mẽ của chọn lọc giới tính trong khoảng sáu triệu năm hoặc nhiều hơn kể từ khi chúng ta tách ra từ tổ tiên chung với tinh tinh (chimpanzees). Nhưng bởi vì con người đã tiến hóa nhiều chiến lược giao phối có nhiều đặc điểm độc đáo, sở thích về người bạn đời đã tiến hóa và hình thức cạnh tranh người bạn đời của chúng ta phức tạp và khác biệt ở một số khía cạnh chính so với những loài sinh sản hữu tính khác, bao gồm cả loài linh trưởng có liên quan chặt chẽ (Gray, 2013). Trước khi mô tả các chiến lược giao phối đã tiến hóa của con người, sẽ hữu ích khi xem xét sơ lược lịch sử của các lý thuyết không-tiến-hóa về giao phối ở con người trước Lý thuyết Chiến lược Tình dục (Buss & Schmitt, 1993)...

Link tải PDF tài liệu đầy đủ: https://cdn.blogmienphi.com/2024/01/so-thich-ve-nguoi-ban-doi.pdf

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tài liệu nghiên cứu] Lý thuyết các Chiến lược Tình dục: Một góc nhìn Tiến hóa về Hẹn hò ở Người [David M. Buss và David P. Schmitt]

[Tài liệu nghiên cứu] Vẻ đẹp và quái vật: cơ chế của sự chọn lọc giới tính ở người [David A. Puts]

[Tài liệu nghiên cứu] Tại sao họ không kết hôn? Rào cản đối với hôn nhân trong số những người có hoàn cảnh khó khăn [Kathryn Edin và Joanna M. Reed]