[Tài liệu nghiên cứu] ''Hôn nhân không chỉ là ở bên nhau'': Ý nghĩa của Hôn nhân đối với Người trẻ tuổi [Maria J. Kefalas, Frank F. Furstenberg, Patrick J. Carr và Laura Napolitano]

Dựa trên 424 cuộc phỏng vấn định tính (qualitative interviews) với một nhóm dân số đa dạng về chủng tộc (racially), dân tộc (ethnically) và tình hình kinh tế xã hội (socio-economically), gồm những người trẻ trong độ tuổi từ 21 đến 38, các tác giả đã suy ngẫm về nghịch lý về vai trò phát triển của hôn nhân hiện đại trong quan điểm phát triển của quá trình chuyển sang tuổi trưởng thành (transition to adulthood). Các tác giả xác định hai nhóm: những người tự nhiên về hôn nhân (marriage naturalists) và những người lập kế hoạch hôn nhân (marriage planners). Những người tự nhiên về hôn nhân chiếm một phần tư của mẫu, chủ yếu từ nông thôn Mỹ, và tuân theo con đường nhanh gọn đi vào hôn nhân đã được định rõ vào giữa thế kỷ 20. Những người lập kế hoạch hôn nhân chiếm phần còn lại của mẫu, sống ở các khu vực đô thị, và tuân theo một quá trình chuyển sang tuổi trưởng thành kéo dài. Các tác giả xem xét quan điểm của mỗi nhóm về cam kết và bản chất của mối quan hệ, và áp dụng những phát hiện của họ vào những cuộc tranh luận về việc hôn nhân có đang phục hồi (resilient), suy giảm (decline), hay trở thành phi thể chế hóa (deinstitutionalized) hay không.

Từ khóa

chuyển đổi sang tuổi trưởng thành, mối quan hệ, hôn nhân, thanh niên

Giới thiệu

Một nghịch lý được nhận thấy trong nghiên cứu gia đình là mặc dù có rất nhiều lựa chọn thay thế cho hôn nhân và người dân ngày nay sẽ dành ít thời gian hơn trong cuộc sống trưởng thành của họ trong một liên minh hôn nhân so với các thế hệ trước, người Mỹ vẫn rất cam kết với ý tưởng về hôn nhân (Bianchi & Casper, 2002; Bumpass & Lu, 2000; Coontz, 2005; Goldstein & Kenney, 2001; Smock, 2000; Ventura & Bachrach, 2000). Mặc dù các học giả đã cẩn thận đếm các xu hướng nhân khẩu học quốc gia trong hôn nhân (ví dụ, Graefe & Lichter, 2002), chỉ gần đây các nhà nghiên cứu mới cố gắng nghiên cứu ý nghĩa mà người trẻ tuổi gắn với hôn nhân và cách họ thiết lập cam kết hôn nhân. Để đạt được mục đích đó, đóng góp chính của bài viết này sẽ là làm sáng tỏ những cuộc tranh luận hiện đại về tương lai của hôn nhân bằng cách khám phá ý nghĩa chủ quan của hôn nhân trong bối cảnh quan điểm phát triển của quá trình chuyển sang tuổi trưởng thành kéo dài (Arnett, 2000; Settersten, Furstenberg, & Rumbaut, 2004; Shanahan, 2000). Chúng tôi tin rằng quá trình chuyển sang tuổi trưởng thành kéo dài cung cấp một cách để giải thích ý nghĩa liên tục của hôn nhân trong một thế giới nơi hôn nhân không còn là lựa chọn duy nhất được xã hội chấp nhận. Chúng tôi kiểm tra điều này bằng cách phân tích các câu chuyện của một nhóm người trẻ tuổi đa dạng về kinh tế, chủng tộc và địa lý gồm 424 người, trong những năm xây dựng gia đình chính từ 21 đến 38 tuổi, khi họ làm việc để đạt được những dấu mốc truyền thống của tuổi trưởng thành. Cụ thể, chúng tôi khám phá cách mà người trẻ tuổi xây dựng hy vọng và kỳ vọng cho mối quan hệ, tại sao họ đã kết hôn hoặc hôn nhân có phải là một triển vọng có thể xảy ra trong tương lai của họ hay không, và nếu có, những điều kiện mà họ dự đoán sẽ bước vào hôn nhân. Trong quá trình làm việc này, chúng tôi xác định hai chủ đề chính trong dữ liệu của chúng tôi, đó là người tự nhiên về hôn nhân và người lập kế hoạch hôn nhân, và chúng tôi mô tả những gì mỗi nhóm nói về cam kết, bản chất của mối quan hệ, và những gì chúng tôi gọi là tư duy hôn nhân (marriage mentality).

Khi quá trình trở thành một người trưởng thành trong một nền kinh tế hậu công nghiệp (post-industrial economy) đã thay đổi, ý nghĩa và thời điểm của hôn nhân đã được thay đổi tương ứng, và những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng những người lập kế hoạch hôn nhân trì hoãn việc bước vào hôn nhân như một phản ứng đối với quá trình chuyển sang tuổi trưởng thành kéo dài và mập mờ hơn (Arnett, 2000; Shanahan, 2000). Những thực tế cấu trúc của giai đoạn đặc biệt này của cuộc sống được biết đến là "giai đoạn trưởng thành này nở / emerging adulthood" đã biến đổi cách mà người trẻ tuổi đạt được những dấu mốc truyền thống của người trưởng thành như thiết lập một hộ gia đình độc lập, hôn nhân, và hình thành gia đình. Trong số thanh niên ưu tú (elite youth), việc học hành mở rộng sau trường trung học chiếm lấy các năm sau tuổi thanh thiếu niên, trong khi đối với thanh niên thuộc tầng lớp lao động (working-class) và tầng lớp dưới (lower-class), giai đoạn này trong quá trình đời sống có nghĩa là cạnh tranh trong một nền kinh tế hậu công nghiệp nơi họ đối mặt với nhiều rào cản lớn trong việc thiết lập các hộ gia đình riêng của bản thân và ổn định vào việc làm toàn thời gian, có khả năng tự duy trì. Chúng tôi thấy rằng địa lý đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành gia đình như những nghiên cứu khác đã chỉ ra (McLaughlin, Lichter, & Johnston, 1993; Mitchell, 2006a; Snyder, Brown, & Condo, 2004) vì những người tự nhiên về hôn nhân (marriage naturalists) chủ yếu sinh sống tại vùng nông thôn Iowa, trong khi những người lập kế hoạch hôn nhân (marriage planner) chủ yếu sống ở các khu vực đô thị (metropolitan areas).

Địa lý quan trọng vì chi phí sống thấp hơn ở các vùng nông thôn, nền kinh tế lao động chế tạo, và sự hỗ trợ xã hội mạnh mẽ về hôn nhân cho phép và khuyến khích những người tự nhiên về hôn nhân tuân theo một quá trình chuyển sang tuổi trưởng thành nhanh chóng, và kết hôn. Sống trong một môi trường nông thôn có nghĩa là những người tự nhiên về hôn nhân hoạt động trong một bối cảnh nơi các điều kiện xã hội và kinh tế giữa thế kỷ 20 vẫn còn, và họ xem hôn nhân như kết quả tự nhiên, đáng mong đợi của một mối quan hệ đã kéo dài trong một khoảng thời gian. Chú ý ở đây là chúng tôi sử dụng thuật ngữ tự nhiên không phải như là một điểm đối lập với một cái gì đó được xây dựng về mặt xã hội - như là từ bản năng hoặc tự nhiên. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để truyền đạt cảm giác rằng đối với người tự nhiên, hôn nhân là một cái gì đó xảy ra trong quá trình đời sống, như một người có thể chú ý đến những thay đổi thể chất liên quan đến sự trưởng thành. Điều đó không có nghĩa là hôn nhân không phải là một sự xây dựng xã hội, nhưng đối với những người tự nhiên, đó là một bước tiếp theo hợp lý mà một người mặc định đi vào, thay vì một cái gì đó phải được chuẩn bị cẩn thận. Thú vị là, những người tự nhiên về hôn nhân không định rõ quan điểm của họ về hôn nhân trong niềm tin tôn giáo, họ mô tả nó như một kỳ vọng xã hội được bên ngoài tạo ra - một con đường cho họ theo. Điều đó không có nghĩa là hôn nhân không phải là một sự xây dựng xã hội, nhưng đối với những người tự nhiên, đó là một bước tiếp theo hợp lý mà một người mặc định đi vào, thay vì là một cái gì đó phải được chuẩn bị cẩn thận. Ngược lại, trong các thiết lập tại đô thị, những người lập kế hoạch hôn nhân định hình hôn nhân phản ánh những thực tế đặc trưng của thành phố, bao gồm chi phí sống cao hơn (đặc biệt là về nhà ở) và sự thống trị của một nền kinh tế dựa trên công nghệ cao, nền kinh tế dựa trên dịch vụ. Vì mất thời gian lâu hơn để người lao động chuyển sang việc làm toàn thời gian và thiết lập các hộ gia đình độc lập, người trẻ tuổi đang trưởng thành ở các khu vực đô thị thấy khó khăn để đáp ứng hai trong số những điều kiện quan trọng nhất cho một liên minh hôn nhân chính thức: một hộ gia đình riêng (separate household) và một công việc trả lương tốt (well-paying job). Vì quá trình chuyển đổi kéo dài, những người lập kế hoạch hôn nhân áp dụng sống thử (cohabitation), sinh con ngoài hôn nhân (nonmarital childbearing), và mối quan hệ tình dục / lãng mạn trước hôn nhân như những điểm đánh dấu - và không phải là thay thế hôn nhân - trong giai đoạn tuổi trưởng thành đang nổi lên của cuộc sống để họ có thể theo đuổi những mục tiêu "người lớn" khác (chẳng hạn như hoàn thành bằng cấp, thiết lập bản thân về mặt công việc, và tạo ra một cảm giác về sự trưởng thành tâm lý và tinh thần), mà họ xem như là điều kiện tiên quyết cho một cuộc hôn nhân. Mặc dù các đối tượng từ cả hai nhóm đều gặp phải sự không chắc chắn về cam kết, những người tự nhiên sẵn lòng bước vào một liên minh hôn nhân, trong khi những người lập kế hoạch muốn ổn định hơn trước khi họ cam kết.

Link file PDF tải về: https://cdn.blogmienphi.com/2024/01/y-nghia-cua-hon-nhan-voi-nguoi-tre-tuoi.pdf

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Tài liệu nghiên cứu] Lý thuyết các Chiến lược Tình dục: Một góc nhìn Tiến hóa về Hẹn hò ở Người [David M. Buss và David P. Schmitt]

[Tài liệu nghiên cứu] Vẻ đẹp và quái vật: cơ chế của sự chọn lọc giới tính ở người [David A. Puts]

[Tài liệu nghiên cứu] Tại sao họ không kết hôn? Rào cản đối với hôn nhân trong số những người có hoàn cảnh khó khăn [Kathryn Edin và Joanna M. Reed]